CBD a spánok

cbd, spanok, zdravie -

CBD a spánok

Pomáha CBD lepšie spať? Čo na to výskum.

Poslednú dekádu sa počet ľudí s poruchami spánku zvyšuje. V Spojených štátoch trpí nedostatkom spánku ⅓ populácie. Nedávna štúdia zistila, že ľudí trpiacich nespavosťou sú až 5x náchylnejšie k depresiám a úzkostiam.

Môže CBD predstavovať alternatívu k liekom na potírání porúch spánku, ktoré majú negatívne vedľajšie účinky a spôsobujú závislosť?

U výskumu na liečbu nespavosti platí rovnaká situácia, ako u väčšiny výskumov ohľadom CBD - nie je ich veľa a potrebujú ďalšie klinické štúdie, ktoré potvrdia ich validitu.

ČO NA TO VEDA

CBD nepriamo pôsobí na receptory CB1 a CB2, ktoré sú súčasťou endokanabinoidného systému (ES). Ten ma okrem iného vplyv na imunitný systém, bolesť, zápalové ochorenia, relaxáciu a celkovú homeostázu v tele. Tým môže ovplyvniť aj kvalitu spánku.

V roku 2019 bola vykonaná štúdia na 72 dospelých subjektoch, ktorá skúmala účinky liečby s použitím CBD na kvalitu spánku. Počas mesiaca nastalo zlepšenie u 66,7% pacientov. To môže byť spôsobené upokojujúcim efektom, ktoré má CBD na centrálny nervový systém.

Project CBD skúmal dotazníkovým šetrením 1521 jedincov, používajúcich CBD k zlepšeniu spánku. Prieskum ukázal, že doba potrebná k zaspaniu sa pri užívaní CBD znížila z hodiny na 20 minút. Počet prebudení počas noci sa znížil zo 4 na 1.

Štúdia z roku 2018 skúmala použitie CBD a THC na 409 pacientoch trpiacich nespavosťou. Štúdia hovorí že, obe tieto látky majú "štatisticky aj klinicky významný podiel na zlepšení ..."

Ukazuje však, že lepšie výsledky dosiahlo THC.

CBD A REM FÁZA

Aby tých skratiek nebolo málo, spomenieme ešte štúdiu z roku 2017, ktorá dospela k záveru, že "CBD môže mať sľubnú cestou pre pacientov trpiacich poruchou spánku REM a nadmernou ospalosťou ..."

REM je fázy spánku, kedy telo prechádza z hlbokého spánku do fázy snívania. Počas tejto fázy

dochádza k uloženiu informácií do dlhodobej pamäte.

ZÁVER

CBD aj THC v sebe ukrývajú potenciál pomáhať ľuďom s poruchami spánku i s úzkosťou. Výskum je však v začiatkoch a chýba dostatok klinicky kontrolovaných štúdií, ktoré by tieto účinky 100% dokázali.

Jedným z ukazovateľov môže byť tiež prieskum medzi spotrebiteľmi CBD produktov, ktorý zistil, že 20% užívateľov nakupuje CBD produkty práve kvôli pomoci s poruchami spánku.

Ak podobnými problémami trpíte a rozhodnete sa vyskúšať CBD, odporúčame začať s menšími dávkami 5 - 10 mg denne a postupne navyšovať.

Radi potom budeme počuť o vašich skúsenostiach, tak nás neváhajte kontaktovať.

CBD nie je všeliek a ak vám niekto sľubuje zázračné účinky nepodložené štúdiami, zbystrite a nezabúdajte na zdravý rozum.